TIN TỨC PROEDU

Chuyến Quan Sát Ấn Độ Của Các Học Viên Montessori IMC – Khóa 2 -Năm 2018

Thực Hành Cuối Tuần Của Các Học Viên Montessori IMC - Khóa 2

Thực Hành Cuối Tuần Của Các Học Viên Montessori IMC – Khóa 2

Đợt Tập Trung 1 Của Các Học Viên Montessori IMC – Khóa 2

Đêm Hội Trăng Rằm Do Cộng Đồng Học Viên Montessori IMC – Khóa 2 Tổ Chức

Lễ Kỷ Niệm Ngày Sinh Bà Maria Montessori 31-08-2018

credito urgente en 10 minutos

Lễ Khai Giảng Chương Trình Đào Tạo Nhà Giáo Montessori | Nhóm tuổi 2.5 – 6 | Khóa 2 Năm 2018